Inte hemma längre

Xante, DeSoto, Vega

De som inte längre bor hemma

Lingarö's Kullar

Uppfödningens alla kullar

Vi som flyttat

Alla bor inte kvar

Bor i nytt hem

Inskickade bilder från nya livet

Som vi minns

De som gått vidare till annat liv